footer-image-OA
slider-02
slider-06
Hirsch-SC-OA
slider-01
slider-03
slider-04

Kijkt u vooral ook op de navolgende websites:

De link ‘rvr.org‘ geeft onder meer informatie over het verlenen van rechtsbijstand op basis van een toevoeging.  Dit is de gefinancierde rechtsbijstand. Als u vanwege uw inkomen daarvoor in aanmerking komt, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomen. U betaalt dan dus niet het uurtarief van de advocaat.

Een doorverwijzing door het Juridisch Loket zorgt ervoor dat u een korting op de door u te betalen eigen bijdrage kunt krijgen. Vraag hierover informatie bij het Juridisch Loket, tel.nr. 0800-8020.

Op de website van de Orde van Advocaten vindt u informatie over alle regels waaraan advocaten zich moeten houden.

De overige websites geven informatie over de kantoren waarmee wordt samengewerkt.

Raad voor de Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand.

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocaten-wet ingesteld op 1 oktober 1952.

Op de website Rechtspraak.nl vindt u informatie over procedures bij een gerechtsinstantie.

Rechtspraak.nl

Hier vindt u informatie over het voeren van procedures, en vindt u uitspraken van rechters.

Van Dorsten & Muit Advocaten

De nadruk van de praktijk ligt op het Vastgoedrecht en het Contractenrecht. Daarnaast wordt er een uitstekende advies- en procespraktijk gevoerd op rechtsgebieden als Incasso- en beslagrecht en het Huurrecht

Van Emstede & Slager Nautische Advocaten

Van Emstede & Slager Advocaten richt zich op de behartiging van de belangen van ondernemers, in het bijzonder de ondernemer werkzaam in de waterrecreatiebranche.