footer-image-OA
slider-02
slider-06
Hirsch-SC-OA
slider-01
slider-03
slider-04

Arbeidsrecht

Vanaf het aangaan van de arbeidsovereenkomst tot en met de verschillende manieren waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, wordt u volledig geadviseerd en waar nodig in procedure bijgestaan. Het kan natuurlijk ook gaan om een loonvordering of andere problemen tussen werkgever en werknemer. Deze problematiek beheerst mr. Ouderdorp ook ten aanzien van het ambtenarenrecht (sinds 1 januari 2020 valt dit vrijwel geheel onder het reguliere arbeidsrecht)  en onderwijsrecht. In het onderwijsrecht speelt het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs een belangrijke rol voor de procedure welke gevoerd moet worden.

Sociaal Zekerheidsrecht

De trajecten welke tijdens en na de arbeidsovereenkomst gevolgd moeten worden in geval van arbeidsongeschiktheid met de bijbehorende re-integratieverplichtingen, maar ook WW-problematiek en bijstandsproblemen, zijn voor mr. Ouderdorp bekend terrein.

Onderwijsrecht

In het onderwijsrecht behandelt mr Ouderdorp zowel arbeidsrechtelijke geschillen tussen werkgever en werknemer in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast is ook de kennis aanwezig om bezwaar- en beroepsprocedures tegen tentamenuitslagen, schorsingsbesluiten e.d. te voeren.

Omgevingsrecht

Bij de aanvraag van een vergunning maar ook tegen het afwijzen van een vergunning kan mr. Ouderdorp u bijstaan en begeleiden. Het kan gaan om wijziging van bijvoorbeeld de gevel van een winkelpand, uitbreiding van een winkel of terras, maar ook het verbouwen van een woning en welke verplichtingen daarbij komen kijken.

Huur en verhuur van onroerend goed

Over de verschillende manieren waarop de huurovereenkomst kan worden aangegaan en eindigen, welke herstelwerkzaamheden voor huurder of verhuurder komen, medehuurderschap en wat er nog meer kan spelen in de verhuurder-huurder-relatie, kan mr. Ouderdorp u informeren.
Nauw met dit rechtsgebied hangt samen:

Gebreken bij aankoop en verkoop huis

De verkoop en/of aankoop van een woning moet een plezierige aangelegenheid zijn. Vaak is dit een zeer hectische periode waarin veel geregeld moet worden. Als u dan wordt geconfronteerd met een gebrek aan de woning welke u net heeft gekocht, of een koper die vindt dat u gebreken aan de door u verkochte woning niet (tijdig) heeft gemeld, kan dat nare consequenties hebben. Om u daarin te begeleiden, adviseren en zonodig met u te procederen, kunt bij mr. Ouderdorp terecht.

Rechtsgebiedenregistratie

Mr. Ouderdorp heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub-) rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht, huurrecht en sociaal zekerheidsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Mr. Ouderdorp houdt natuurlijk ook van de overige hierboven genoemde rechtsgebieden zijn kennis bij.