footer-image-OA
slider-02
slider-06
Hirsch-SC-OA
slider-01
slider-03
slider-04

Samenwerking Leidseplein Advocaten

leidsepleinadvocaten

Door samenwerking met drie gerenommeerde kantoren, die op hetzelfde adres gevestigd zijn, vindt kennisuitwisseling plaats en kunt u ook goed geïnformeerd worden over onroerend goed-kwesties en aan- en verkoop van jachten en ingewikkelde erfrechtelijke kwesties. De hierna volgende alinea geeft u duidelijkheid over de wijze waarop mr. Ouderdorp met de drie kantoren samenwerkt.

Leidseplein Advocaten is een samenwerkingsverband van 4 advocatenkantoren die ieder afzonderlijk voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uitoefenen. Iedere opdracht komt tot stand met het desbetreffende kantoor, in uw geval met Ouderdorp Advocatuur. De aansprakelijkheid is in het voorkomende geval beperkt tot het bedrag waarvoor het betreffende kantoor verzekerd is.